Regd. No.: 1032/067/068
सबैका लागी श्रीनिधी सहकारी
Shrinidhi Saving Credit Co-Operative Ltd
Address

Adarshanagar Main Road- Birgunj, Parsa

Banking Hours

Sun-Fri 9:30AM - 5:00PM

Saturday Closed

  • जुनसुकै उमेर समुहका व्यक्तिले खाता खोल्न सक्ने ।
  • न्यूनतम मौज्दात रु. १००/– हुनु पर्ने ।
  • समय अवधी १ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
  • समय अवध समाप्त भए पछि एकमुष्ट भुक्तानीको व्यवस्था ।
  • दैनिक, मासिक अनिवार्य नियमित रुपमा निश्चित रुपमा …………. समय अवधि भन्दा भुक्तानी गरेमा न्युनतम ब्याज सहित मात्र रकम पाउने छ ।
  • यो खातामा दैनिक बचत र श्रीनिधी मुद्धती बचत प्रकारले जम्मा गर्न पाउने ।
about image