Regd. No.: 1032/067/068
सबैका लागी श्रीनिधी सहकारी
Shrinidhi Saving Credit Co-Operative Ltd
Address

Adarshanagar Main Road- Birgunj, Parsa

Banking Hours

Sun-Fri 9:30AM - 5:00PM

Saturday Closed

  • खता अवधि १ वर्षसम्मको रहने ।
  • वार्षिक १२% का दरले ब्याज प्रदान गरिने ।
  • न्यूनतम मौज्दात रु. ३००/– हुनु पर्ने ।
  • दैनिक न्यून्तम मौज्दात ब्याज प्रदान गर्ने ।
  • घर दैलोमा खुत्रुके उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गरिने ।
  • १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुले मात्र खाता खोल्न सकिने ।
  • रु. २२५/– मा खाता खोल्न सकिने ।
  • न्यूनतम रु. ५०००/– मा जन्म दिनको अवसरमा बर्थ डे केक प्रदान गरिनेछ ।
  • मासिक रु. १०,०००/– भन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई १% थप ब्याज प्रदान गरिने ।
about image