Regd. No.: 1032/067/068
सबैका लागी श्रीनिधी सहकारी
Shrinidhi Saving Credit Co-Operative Ltd
Address

Adarshanagar Main Road- Birgunj, Parsa

Banking Hours

Sun-Fri 9:30AM - 5:00PM

Saturday Closed

  • न्यूनतम मौज्दात रु. १५०००/– हुनु पर्ने ।
  • वार्षिक १३% का दरले ब्याज प्रदान गरिने ।
  • दैनिक न्यून्तम मौज्दात ब्याज प्रदान गर्ने ।
  • ३/३ महिनामा ब्याज भुक्तानी व्यवस्था ।
  • घर दैलो सेवा प्रदान गर्ने ।
  • चेकबुक उपलब्ध गराउने ।
  • जति पनि रकम राख्न सक्ने र एक दिनमा १५००००/– (एक लाख पचास हजार) सम्म मात्र झिक्न पाउने ।
about image