Regd. No.: 1032/067/068
सबैका लागी श्रीनिधी सहकारी
Shrinidhi Saving Credit Co-Operative Ltd
Address

Adarshanagar Main Road- Birgunj, Parsa

Banking Hours

Sun-Fri 9:30AM - 5:00PM

Saturday Closed

  • दैनिक जति पनि रकम राख्न र झिक्न सक्ने ।
  • न्यूनतम मौज्दात रु. १००/– हुनु पर्ने ।
  • दैनिक न्यून्तम मौज्दातमा ब्याज प्रदान गर्ने ।
  • ३/३ महिनामा ब्याज भुक्तानी व्यवस्था ।
  • वार्षिक ८% ब्याजदर प्रदान गरिने ।
  • घर दैलो सेवा प्रदान गर्ने ।
  • माग भएमा न्युनतम मौज्दात रु. १०००/– मा चेकबुक उपलब्ध गराइने ।
about image