Regd. No.: 1032/067/068
सबैका लागी श्रीनिधी सहकारी
Shrinidhi Saving Credit Co-Operative Ltd
Address

Adarshanagar Main Road- Birgunj, Parsa

Banking Hours

Sun-Fri 9:30AM - 5:00PM

Saturday Closed

  • खाता अवधि ६ महिना देखि २ वर्ष सम्म को रहने वर्ष सम्मको रहने ।
  • वार्षिक ११% देखि १२ % का दरले ब्याज प्रदान गरिने ।
  • न्यूनतम मौज्दात रु. १००/– हुनु पर्ने ।
  • दैनिक मौज्दातमा ब्याज प्रदान गर्ने ।
  • घर दैलोमा सेवा प्रदान गरिने ।
  • समय अवधी समाप्त भए पछि एक मुष्ट भुक्तानीको व्यवस्था ।
about image