Regd. No.: 1032/067/068
सबैका लागी श्रीनिधी सहकारी
Shrinidhi Saving Credit Co-Operative Ltd
Address

Adarshanagar Main Road- Birgunj, Parsa

Banking Hours

Sun-Fri 9:30AM - 5:00PM

Saturday Closed

यस संस्थाले सहकारी सिद्धान्तहरु पालना गर्दै आफ्ना शेयर सदस्यहरु बिच बचत संकलन गर्ने, बचतमा निश्चित ब्याज प्रदान गर्ने तथा सुलभ व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने काम गर्दछ ।

  • जति पनि रकम राख्न र झिक्न सक्ने ।
  • न्यूनतम मौज्दात रु. १००/– हुनु पर्ने ।
  • मासिक न्यून्तम मौज्दातमा ब्याज प्रदान गर्ने ।
  • ३/३ महिनामा ब्याज भुक्तानी व्यवस्था ।
  • वार्षिक ७% ब्याजदर प्रदान गरिने ।
  • घर दैलो सेवा प्रदान गर्ने ।
  • माग भएमा न्युनतम मौज्दात रु. १०००/– मा चेकबुक उपलब्ध गराइने ।

It’s possible to get amazing prints which will not just show off your best photos, but but also make the price tag on your newspaper

Re view the newspaper to make certain that you want precisely the same collection of

Below is just a brief guide to choosing the best site in order to save in https://www.affordable-papers.net/ your own document.

papers later on.

return.

about image